Dyskusje o Fotografii, vol. 12: O powinnościach artysty/artystki

CZEGO DOTYCZYŁA ROZMOWA?
Pablo Picasso w 1945 roku pisał, że artysta „jest istotą polityczną, bez przerwy czujną na wydarzenia tego świata – rozdzierające, namiętne lub spokojne, istotą, która w swym całokształcie formuje się na ich podobieństwo. Czyś można pozostawać obojętnym wobec życia innych? I na mocy jakiegoś to wygodnictwa miałoby się prawo zamykać w wieży z kości słoniowej i odrywać od życia, którym nas ludzie tak hojnie obdarzają? Nie, malarstwo nie jest po to, aby zdobić mieszkania. Jest narzędziem wojny, natarcie i obrony przed wrogiem”. 75 lat później chcemy powrócić do pytania o rolę artysty/artystki (a w szczególności artysty-fotografa ) we współczesnej kulturze – o jego powinności i zobowiązania wobec świata.

Spotkanie zarejestrowane zostało 17 listopada 2020 r.

GOŚCIE:
Wojtek Wilczyk – fotograf, poeta, autor esejów oraz tekstów krytycznych o sztuce, kurator wystaw. Do jego najważniejszych prac należy cykl „Niewinne oko nie istnieje”, w którym zdokumentował aktualny stan wszystkich istniejących jeszcze w Polsce synagog i żydowskich domów modlitwy, które nie są już dziś miejscami kultu religijnego. Prace Wojciecha Wilczyka najczęściej mają charakter studium antropologiczno-socjologicznego, w bezkompromisowy sposób podejmują ważkie problemy społeczne i egzystencjalne. Przez wielu krytyków jest uważany za najważniejszego obecnie polskiego dokumentalistę. Więcej: https://hiperrealizm.blogspot.com/

Artur Rychlicki – fotograf, filozof, autor kilkunastu wystaw (w tym m.in. „Ogrody szczęśliwości” oraz „Ziemia obiecana”), wykładowca warsztaty-fotograficzne.org. Więcej: www.arturrychlicki.pl

Uwaga! Pierwotnie w spotkaniu miał wziąć udział jeszcze Rafał Milach. Ze względu na trudności organizacyjne spotkanie z nim (oraz dodatkową gościną) odbędzie się na wiosnę 2021 roku.

PROWADZĄCY SPOTKANIE:
Jakub Dziewit – artysta wizualny, kulturoznawca o zacięciu antropologicznym, metafotograf, animator kultury, niezależny kurator (więcej: dziewit.art.pl).