Dyskusje o Fotografii, vol. 5: Fotografia: między nauką a sztuką

CZEGO DOTYCZYŁA ROZMOWA?
Spośród różnych praktyk obrazowania świata fotografia zdaje się najmocniej uwikłana w mniej lub bardziej oczywiste sprzeczności: pozornie uniwersalna, a jednak wyrwana z kontekstu nic(?) nie znaczy, w swojej praktyce tak łatwa do wykonania, a jednak z potrzebą skomplikowanych kompetencji, pozwalająca „uchwycić moment”, ale utrwalająca go na wieki, często piękna, a jednak głównie dokumentalna (wyliczankę można by kontynuować).

Wydaje się, że wiele z tych sprzeczności wynika bezpośrednio z tego, że fotografia rodziła się i funkcjonuje zawsze gdzieś pomiędzy nauką i sztuką. Odpowiada na potrzebę „udowodnienia”, ale też „kreacji”, a przede wszystkim służy jak narzędzie poznania i obrazowania. W końcu „Myśl stawia pytania, na które odpowiedzieć ma widzenie” – a słowa te (autorstwa Władysława Strzemińskiego) równie dobrze pasują do fotografii-sztuki, jak i fotografii-nauki. Chcemy więc porozmawiać o różnych celach i funkcjach fotografii w świecie sztuki oraz nauki – zarówno tej humanistycznospołecznej, jak i ścisłej.

Spotkanie zarejestrowane zostało 24 czerwca 2019 r.

GOŚCINY:
• prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska – kulturoznawczyni, jedna z najwybitniejszych polskich badaczek fotografii i kultury wizualnej,

• dr hab. Katarzyna Jankowska (Politechnika Gdańska), mikrobiolożka i oceanografka, prowadząca badania m.in. w Polish Polar Station Hornsund),

• Artur Rychlicki – artysta fotograf, wykładowca warsztaty-fotograficzne.org.

Marianna Michałowska i Katarzyna Jankowska są współautorkami (wraz z Anetą Łuczkiewicz) książki „Zobaczyć – rozpoznać – zrozumieć. Wizualizacja jako metoda upowszechniania wiedzy”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej.

PROWADZĄCY SPOTKANIE:
Jakub Dziewit – artysta wizualny, kulturoznawca o zacięciu antropologicznym, metafotograf, animator kultury, niezależny kurator (więcej: dziewit.art.pl).