Fundacja wspierająca sztukę i edukację wizualną

Dyskusje o Fotografii, vol. 13: Kuratorka – artystka

CZEGO DOTYCZYŁA ROZMOWA?
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN kurator to „pracownik muzeum będący autorem i opiekunem wystawy”. Chociaż definicja ta jest można by rzec klasyczna – odsyła do muzeum – to jednak wskazuje na coraz istotniejszy aspekt w funkcjonowaniu współczesnych galerii sztuki (w tym galerii fotograficznych): kurator coraz częściej jest autorem wystawy jako całości. Z drugiej strony w większości klasycznych galerii rola kuratora często ogranicza się jedynie do dookreślania warunków przestrzennych ekspozycji („a może powiesimy to trochę bardziej w lewo?”). Każe to zadać pytanie o współczesną rolę kuratora/kuratorki – szczególnie, że pozostałe słownikowe wyjaśnienia słowa „kurator” odnoszą do kategorii nadzoru, a więc ustanowienia pewnej specyficznej relacji władzy.

Spotkanie zarejestrowane zostało 1 grudnia 2020 r.

GOŚCINY:
Katarzyna Łata – artystka plastyk, fotograficzka, kuratorka czterech Galerii Miasta Ogrodów w Katowicach. Koordynatorka projektu „CreArt Network of Cities for Artistic Creation” (2017-2021). Zajmuje się promocją i edukacją w zakresie fotografii. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych, kilkudziesięciu zbiorowych oraz happeningów fotograficznych, redaktorka książek fotograficznych i koordynatorka projektów dokumentujących Śląsk. Była jurorką wielu konkursów fotograficznych i kuratorką ponad 300 wystaw. W 2010 roku otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia twórcze i wkład w rozwój polskiej kultury, a w roku 2017 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Członkini Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Związku Polskich Artystów Plastyków,

Joanna Rzepka-Dziedzic – artystka, kuratorka, edukatorka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu oraz Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie (Republika Czeska), obecnie doktorantka na ASP w Gdańsku. Jej twórczość artystyczna przenika się z działalnością kuratorską i inicjowaniem przestrzeni kreatywnych sprzyjających współpracy. Wraz z mężem prowadzi Galerię Szarą w Katowicach (do 2016 roku w Cieszynie), niezależną instytucję kultury, która od osiemnastu lat jest ważnym miejscem na artystycznej mapie Polski. Kuratorka i organizatorka kilkuset wystaw, wydarzeń artystycznych oraz działań edukacyjnych w ramach działalności Galerii Szarej w kraju i za granicą. Jurorka i kuratorka sekcji ShowOff na Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie w 2020 r. Kuratorka wystaw programu głównego i członkini rady programowej TIFF Festival we Wrocławiu w latach 2018, 2019.Katarzyna Łata (kuratorka Galerii Miasta Ogrodów), Joanna Rzepka-Dziedzic – kuratorka Galerii Szara.

PROWADZĄCY SPOTKANIE:
Jakub Dziewit – artysta wizualny, kulturoznawca o zacięciu antropologicznym, metafotograf, animator kultury, niezależny kurator (więcej: dziewit.art.pl).