Dyskusje o Fotografii

Informacje o cyklu:
„Dyskusje o Fotografii” (DoF) to cykl spotkań, w ramach których podejmujemy rozmowy o różnorodnych fotograficznych uwikłaniach i kontekstach, istotnych z perspektywy filozoficznej czy też humanistycznej, ale także artystycznej, jeśli tylko zgodzimy się, że sztuka nie jest oderwana od otaczającej nas rzeczywistości. Na każde ze spotkań zapraszamy dwie-trzy osoby. Goście/gościny najpierw w krótkich wykładach naświetlają temat ze swojej perspektywy, a następnie biorą udział w moderowanej dyskusji.

Prowadzący spotkania:
Jakub Dziewit – artysta wizualny, kulturoznawca o zacięciu antropologicznym, metafotograf, animator kultury, niezależny kurator (więcej: dziewit.art.pl)