O Fundacji

Fundacja unContemporary powołana została w Katowicach przez Jakuba Dziewita, Adama Mikosza i Artura Rychlickiego aktem założycielskim podpisanym 19 stycznia 2021 r. Pierwszym prezesem Fundacji został Jakub Dziewit. Celem Fundacji na poziomie ogólnym jest wspieranie sztuki i edukacji wizualnej. Przewidywane obszary działania fundacji:

  • organizacja wystaw i projektów artystycznych,
  • wydawanie albumów fotograficznych,
  • współwydawanie magazynu gazeta-fotograficzna.org,
  • organizacja spotkań, wykładów i prelekcji,
  • prowadzenie galerii i czytelni sztuki,
  • reprezentacja artystów.

Fundatorzy, którzy stali się równocześnie zarządem Fundacji, już przed jej powołaniem zaangażowani byli w różne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne – będą one kontynuowane we współpracy z Fundacją. Dotychczasowy obszar działań zostanie jednak poszerzony o nowe wyzwania.

Więcej informacji wkrótce.