Fundacja wspierająca sztukę i edukację wizualną

Dyskusje o Fotografii, vol. 10: Mitologizacje Zofii Rydet

CZEGO DOTYCZYŁA ROZMOWA?
Zofia Rydet uznawana jest powszechnie za jedną z najważniejszych polskich artystek XX wieku, a na pewno najważniejszą polską fotograficzkę. Jest autorką szeregu cykli fotograficznych o różnorodnej formie (od klasycznego fotoreportażu, poprzez fotomontaże aż do obiektów fotograficznych), jednak najbardziej znana jest z monumentalnego, realizowanego przez ponad 20 lat cyklu „Zapis socjologiczny” (dostępny na stronie http://zofiarydet.com/) w ramach któego wykonała kilkadziesiąt tysięcy zdjęć przedstawiających głównie człowieka w jego otoczeniu codziennym (przede wszystkim byli to mieszkańcy polskich wsi). W ramach spotkania zapraszamy do rozmowy o mitologizacjach Zofii Rydet – zarówno tych dokonywanych przez nią (kiedy utrwalała obraz wsi w polskiej kulturze), jak i tych dotyczących jej samej.

Pretekstem do spotkania jest ukazanie się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego dwóch nowych książek poświęconych Rydet i jej dziełu:
– Jakub Dziewit, Adam Pisarek: Ocalać. Zofia Rydet a fotografia wernakularna (https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/ocalac/),
– Tomasz Ferenc, Karol Jóźwiak, Andrzej Różycki: Zapisy pamięci. Historie Zofii Rydet (https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/zapisy-pamieci/).

Spotkanie zarejestrowane zostało 7 lipca 2020 r.

UCZESTNICY SPOTKANIA:
prof. UŁ dr hab. Tomasz Ferenc (Uniwersytet Łódzki) – socjolog specjalizujący się w socjologii wizualnej, jeden z najbardziej znanych polskich krytyków fotografii, autor m.in. książki Artysta jako obcy, redaktor wielu tomów, w tym np. Fotografia a szaleństwo,

dr Karol Jozwiak (Uniwersytet Łódzki) – kulturoznawca i historyk sztuki, badacz twórczości Zofii Rydet, kurator wielu wystaw i członek Rady Programowej Fundacji im. Zofii Rydet. Autor koncepcji książki Zofia Rydet. Inwentaryzacja Wizerunków,

dr Adam Pisarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – kulturoznawca, autor m.in. książki Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei. W pracy badawczej zajmuje się historią antropologicznych teorii kultury oraz współczesną kulturą polską,

mgr Jakub Dziewit – kulturoznawca o zacięciu antropologicznym, fotograf, animator kultury. Autor m.in. książki Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii oraz photobooka This is not another Martin Parr exhibition. W pracy badawczej zajmuje się kulturową historią fotografii i antropologią wizualną.